2017-03-24

Möten mellan forskare och företag en framgångsfaktor

–Det är ett otroligt lyckat upplägg när många företagsintressenter med olika perspektiv, intressen och kunskap löser problem tillsamman med forskare, säger Bertil Wahlund programansvarig för KME efter en konferens om utvecklingen av materialteknik för att effektivisera termiska energiprocesser som hölls i veckan.

Många kontakter knöts under konferensen som hölls av forskningsprogrammet KME i samverkan med kompetenscentrum HTC i Göteborg den 21 och 22 mars. Det var också många viktiga diskussioner om framtida samarbeten under de två dagarna.

–Det är en bra forskningsnivå på presentationerna och jag lärde känna många unga duktiga forskare som är potentiellt intressanta för oss att rekrytera. Nu ska jag fundera på hur vi kan ta vara på och använda resultaten i vår egen produktutveckling, säger Dilip Chandrasekaran FoU-chef på Sandvik Heating Technology.

Programmets årliga konferens är ett viktigt tillfälle för energiföretagen att träffa andra i branschen som brottas med liknande frågeställningar. Olika företag har olika perspektiv, intressen och kunskap och att då tillsamman och med hjälp av materialleverantörer, panntillverkare, universitet och forskningsinstitut lösa problemen är ett mycket lyckat upplägg. 

–Jag slås av hur duktiga forskarna är, säger Bertil Wahlund. Under två dagar kommer det fram mycket viktiga resultat som gör att tillverkare kan utveckla turbiner för cyklisk drift och energiföretagen bättre kan hantera den ökande mängden besvärliga bränslen som används i kraftvärmeverken.

Konferensen innehöll allt från det allra mest grundläggande om korrosionsmekanismer och termomekanisk cykling till mer tillämpade forskningsresultat om hur kemin i pannan ska hanteras för att minska korrosion och vilka material som är mest kostnadseffektiva. Forskningen i de två programmen KME och HTC är inriktad både på ångbaserade processer baserade på fastbränslepannor med ångturbiner och på gasturbiner.

–Nästa års konferens blir ännu bättre för då har projekten hunnit redovisa sina slutresultat, avslutar Bertil Wahlund.

 

Nyheter