2016-12-13

Systemsyn och framåtblick

Svenskt Vattenkraftcentrum, SVC samlar utbildning och forskning inom vattenkraft och gruvdammar och till nytta för industrin, samhället och högskolan. I år har en oberoende utvärdering av programmets tredje programperiod gjorts som visar att programmet på ett mycket bra sätt bygger broar mellan akademi och industri. Utvärderingen rekommenderar en fortsättning av programmet och pekar på att det bör göras tydligt hur man i praktiken ska arbeta med systemorienterade frågor.

Utvärderingen Svenskt Vattenkraftcentrum mellan 2013 och 2016 omfattar en analys av programmets övergripande och vetenskapliga mål, framgångskriterier, inriktning, styrning, samordning och arbetssätt. Två vetenskapliga expertteam har dessutom utvärderat det vetenskapliga innehållet. Slutsatserna från dessa utvärderingar  ingår i den övergripande analysen.

 –Utvärderingen ger mycket värdefulla slutsatser och rekommendationer, säger Sara Sandberg, tillförordnad områdesansvarig för vattenkraft på Energiforsk. Det gäller både övergripande aspekter på verksamheten och detaljerade synpunkter som vi tar med oss när vi blickar framåt.

Läs mer om utvärderingen och de rapporter som tagits fram här! 

 

Nyheter