2022-06-23

Markus Wråke till regeringens nya elektrifieringsråd

Regeringen har som en del av Elektrifieringsstrategin tillsatt ett elektrifieringsråd. Rådet ska stödja regeringens arbete med att genomföra den nya strategin. En av de utsedda ledamöterna är Energiforsks vd Markus Wråke.

Elektrifieringsrådet kommer att ha rollen som ett rådgivande organ som ska bidra till ökad samsyn och förankring av den övergripande inriktningen för elsystemets utveckling och utgöra en plattform för bred samverkan vid genomförandet av vissa åtgärder i elektrifieringsstrategin. Ledamöterna består av generaldirektörer och vd:ar från företag, myndigheter och forskningsaktörer. Ordförande är energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

- Jag har svårt att tänka mig ett viktigare uppdrag just nu. Elektrifiering är en nyckel till att lösa klimatkrisen och att minska den säkerhetspolitiska utsatthet Europa har på grund av beroendet av fossila bränslen. Jag ser verkligen fram emot att få bidra i det arbetet, säger Markus Wråke.

Rådet kommer att stödja regeringens arbete med att utvärdera förutsättningarna för elsystemet att utvecklas i takt med behoven. Ledamöterna ska också hjälpa till med att förtydliga vilka behov och insatser som redan görs eller planeras i olika delar av samhället som kan bidra till en gynnsam utveckling i hela landet.

– En fortsatt och utvecklad strategisk samverkan på nationell nivå behövs för att säkerställa ett helhetsperspektiv och ett effektivt genomförande av elektrifieringsstrategin samt för att bidra till att samhällets aktörer, från bland annat den offentliga som privata sfären drar åt samma håll. Här kommer elektrifieringsrådet att spela en avgörande roll, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Ledamöterna i elektrifieringsrådet är:

 • Ordförande Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
 • Carola Gunnarsson, ställföreträdande ordförande SKR
 • Åsa Pettersson, vd Energiföretagen Sverige
 • Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi
 • Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige
 • Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv
 • Annika Roos, vd Jernkontoret
 • Maria Sunér, vd Svemin
 • Jonas Hagelqvist, förbundsdirektör och vd IKEM
 • Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna
 • Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen
 • Markus Wråke, vd Energiforsk
 • Johanna Lakso, vd Power Circle
 • Mattias Bergman, vd Mobility Sweden
 • Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall

Regeringen har också utsett generaldirektörerna för Svenska kraftnät, Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen och Trafikverket till ledamöter i Elektrifieringsrådet. I Elektrifieringsrådet ska också landshövdingen för Norrbottens län ingå.

Elektrifieringsrådets uppdrag gäller för perioden 22 juni 2022 till den 31 december 2024.

Läs mer om rådet hos regeringen

Nyheter