2017-02-07

Ny teknik gör det möjligt att använda lågvärdiga gaser

Forskning visar att det är möjligt att utvinna energi från energikällor som tidigare inte kunde användas. Nu går det att förhindra att potenta växthusgaser når ut i atmosfären samtidigt som gaser med lågt energiinnehåll kan utnyttjas för att få fram användbar energi.

Gaser från avfallsdeponier har egenskaper som kan variera kraftigt beroende på plats, temperatur, tryck, tid och sammansättning av innehållet i deponin. Gasens värmevärde varierar vilket påverkar driften och ställer stora krav på flexibiliteten i brännkammarens motor.

Ämnena i deponigas ger olika flamhastigheter och vissa molekyler sprider sig mer än andra. Det är därför viktigt att göra simuleringar som ökar förståelsen för detaljer i förbränningen och gör det möjligt att undersöka sånt som är omöjligt eller kostsamt att utföra i praktiken.

–Fynden gör det möjligt att utvinna energi från källor som tidigare inte kunde användas. Här finns en möjlighet att förhindra potenta växthusgaser från att nå ut i atmosfören samtidigt som vi utnyttjar gaserna för energiproduktion, säger Abdallah Abou-Taouk, projektledare på Cleanergy AB som står bakom studien.

I projektet har nya kinetikscheman för förbränning av metanbaserade lågvärdiga gaser tagits fram. Ett viktigt syfte med simuleringarna har varit att undersöka vilken av flera kemiska mekanismer som bäst och mest tidseffektivt matchar de teoretiska resultaten. Den kemiska beräkningsmekanismen stämde överens med de teoretiska kemiska beräkningarna och med de uppmätta utsläppen på en verklig deponi.

En annan uppgift i projektet har varit att modellera Cleanergys befintliga brännkammare med de framtagna reaktionsmekanismerna för att förstå mer om strömning och förbränning av metangas, propangas och deponigas. Resultaten av simuleringarna visar att de på ett ganska bra sätt kan förutsäga flödes- och förbränningsstorheter som emissioner, kväveoxider och temperatur.

Läs mer och ladda ner rapporten här!

 

 

Nyheter