2016-11-04

Doktor på erosion i vattenkraftsdammar

I dag disputerar Farzad Ferdos som har forskat på så kallad inre erosion vilket kan leda till brott i dammar och innebära stora konsekvenser för samhället både ekonomiskt och socialt.

–Inre erosion i fyllningsdammar initieras ofta av anomalier i tätkärnan och i dammkroppen vilket innebär hydromekaniska förhållanden som överskrider fyllningsmaterials hållfasthetslära, förklarar Farzad som är en av Svenskt vattenkraftcentrums forskare på KTH. 

Eftersom inre erosion kan leda till dammbrott med stora negativa konsekvenser har det funnits ett behov av att kunna dimensionera erosionsfenomenen med hjälp av ett numeriskt modellverktyg.

Syftet med forskningen är att bättre förstå hur den inre erosionen i fyllningsmaterial går till. Det vill säga hela processen från initiering tills ett dammbrott sker. I projektet har lämpliga teoretiska modeller utvecklats som kommer att kunna användas för prognos, förstärkning och design av fyllningsdammar. 

Farzad Ferdos avhandling heter INTERNAL EROSION PHENOMENA IN EMBANKMENT DAMS:Throughflow and internal erosion mechanisms

Lycka till önskar vi från Energiforsk! 

 

Nyheter