2017-02-20

Underhåll ökar lönsamheten i biogas

Foto: Uppsala Vatten och Avfall

Det finns stora möjligheter för en biogasanläggning att öka sin produktion till en väsentligt lägre kostnad. Genom att identifiera och minska förlusterna i systemen kan en mer lönsam biogasproduktion nås enligt en ny benchmarkingstudie.

Studien har mätt den totala effektiviteten i olika processer inom biogasens produktionskedja genom att jämföra rutinerna i olika företag. Resultaten visar att all utrustning inte utnyttjas effektivt och att det finns stora möjligheter att minska kvalitetsförlusterna, främst i förbehandlingen. Det visar sig också att kostnaden för underhåll i enskilda anläggningar kan minskas genom en förbättrad substratkvalitet, mer driftsäker utrustning och effektivare strategier för underhåll.

–En systematisk uppföljning av kvalitetsförluster och grundläggande underhåll ger ett viktigt underlag för företagets förbättringsarbete som kan bidra till en ökad lönsamhet, säger Johan Yngvesson på Rise som står bakom studien.

Forskningen pekar också på att det behövs bättre kunskaper i driftsäkerhet och förbättrad, systematisk mätning och uppföljning av underhållsrelaterade nyckeltal. Det finns alltså en stor potential till en ökad biogasproduktion till lägre kostnader för biogasanläggningarna. Det som krävs är en utökad mätning och en systematisk uppföljning av de grundläggande underhållparametrarna men också en ökad kompetens inom driftsäkerhet och underhållsekonomi.

Läs mer och ladda ner rapporten här! 

Nyheter