Rapport

Benchmarking för effektivare biogasproduktion

Det krävs ett större fokus på att identifiera och minska förlusterna i biogassystemet för att nå en mer lönsam biogasproduktion. Här har den totala effektiviteten i olika processer inom biogasens produktionskedja mätts genom benchmarking.

Resultaten visar att all utrustning inte utnyttjas effektivt och att det finns stora möjligheter att minska kvalitetsförlusterna, främst i förbehandlingen. Det visar sig också att tillgängligheten i många fall är hög, men att kostnaden för underhåll på enskilda anläggningar kan minskas genom en förbättrad substratkvalitet, en mer driftsäker utrustning och effektivare strategier för underhåll. Utöver det behövs bättre kunskaper i driftsäkerhet och förbättrad, systematisk mätning och uppföljning av underhållsrelaterade nyckeltal.

Det finns alltså en stor potential till en ökad biogasproduktion till lägre kostnader för biogasanläggningarna. Det som krävs är en utökad mätning och en systematisk uppföljning av de grundläggande underhållparametrarna men också en ökad kompetens inom driftsäkerhet och underhållsekonomi.

Nyheter

Stort intresse för hur aska kan användas

Att bygga skogsbilvägar med aska och att återföra aska till skogen med hjälp av drönare var några av de forskningsresultat som redovisades på Askprogrammets webbinarium i går.

22 okt 2020


Vilken roll har vätgas i energi- och klimatomställningen?

Vätgas kan få en stor roll för att nå Sveriges energi- och klimatomställning till en låg kostnad för samhället. Men det finns ett stort behov av forskning kring hur olika sektorer bäst sammanlänkas med hjälp av vätgas i ett systemperspektiv.

20 okt 2020


Nu kartläggs oljud och partiklar i fjärrvärmerör

Futureheat-projektet ”Dimensionering av distributionsnät” vill för sin forskning ha in erfarenheter om problem med oljud och partiklar i fjärrvärmenät.

8 okt 2020


Missade du NEPPs panelsamtal

Hur utnyttjar vi morgondagens möjligheter och räddar dagens jobb? Det diskuterades i ett samtal mellan representanter från Energimyndigheten, Breakthrough Energy, Hitachi ABB Powergrids, International Energy Agency och Stockholm Exergi härom veckan.

2 okt 2020


Förnybara material i framtidens ledningsstolpar

Många elnätsbolag överväger att sluta använda trästolpar med träskyddsmedlet kreosot och istället övergå till förnybara och återvunna material i stolparna.

1 okt 2020


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:353

Författare

Johan Yngvesson och Daniel Tamm