Rapport

Benchmarking för effektivare biogasproduktion

Det krävs ett större fokus på att identifiera och minska förlusterna i biogassystemet för att nå en mer lönsam biogasproduktion. Här har den totala effektiviteten i olika processer inom biogasens produktionskedja mätts genom benchmarking.

Resultaten visar att all utrustning inte utnyttjas effektivt och att det finns stora möjligheter att minska kvalitetsförlusterna, främst i förbehandlingen. Det visar sig också att tillgängligheten i många fall är hög, men att kostnaden för underhåll på enskilda anläggningar kan minskas genom en förbättrad substratkvalitet, en mer driftsäker utrustning och effektivare strategier för underhåll. Utöver det behövs bättre kunskaper i driftsäkerhet och förbättrad, systematisk mätning och uppföljning av underhållsrelaterade nyckeltal.

Det finns alltså en stor potential till en ökad biogasproduktion till lägre kostnader för biogasanläggningarna. Det som krävs är en utökad mätning och en systematisk uppföljning av de grundläggande underhållparametrarna men också en ökad kompetens inom driftsäkerhet och underhållsekonomi.

Nyheter

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2017:353

Författare

Johan Yngvesson och Daniel Tamm