Om programmet

Om forskningsprogrammet Energigasteknik

Vi bygger upp och sprider kunskap om energigaser för att stärka konkurrenskraften för svensk industri. Forskningsverksamheten ska också öka förståelsen för hur energisystemet hänger ihop och hur kopplingen ser ut mellan el- och gassystemen.

Forskningen i programmet handlar om: 

  • Framställning av förnybara bränslen. Har fokus på hur metan, metanol och dimetyleter kan framställas genom nedbrytning, förgasning och pyrolys. Här ingår också frågor om rening och uppgradering så att gaserna kan uppfattas som ett fordonsbränsle.
  • Distribution och lagring av energigaser. Har fokus på hur energigaser kan distribueras på ett kostnads- och energieffektivt sätt.
  • Användning av energigaser. Har fokus på effekter av användning av energigaser jämfört med annan energi.