Organisation

Programråd

Beredning av ärenden inför Energimyndighetens beslut om deltagande i ett enskilt projekt inom ramen för Samverkansprogram Energigasteknik görs av Programrådet.

Programrådet har följande ledamöter, förordnade av Energimyndigheten:

Filip Johnsson, Chalmers (ordförande)
Anton Fagerström, Energiforsk (sammankallande)
Theodor Blom, EON
Anna Brynås, Swedish Biogas International
Håkan Eriksson, EON
Ingemar Gunnarsson, Göteborg Energi
Per-Anders Hansson, SLU
Eva Iverfeldt, Scania
Anneli Petersson, SP
Håkan Schyl, Gasnätet Stockholm

Kalle Svensson är Energimyndighetens kontaktperson för samverkansprogrammet och deltar som adjungerad vid Programrådets möten.