2022-09-18

Pressmeddelande: Minskad elförbrukning skulle kunna halvera elpriserna

Elpriserna i södra Sverige skulle kunna halveras redan i vinter, om EU snabbt når målet att minska elförbrukningen med 10 procent. Det bekräftar en färsk studie som forskningsföretaget Energiforsk står bakom. För en eluppvärmd villa skulle prissänkningen ge en besparing på cirka 4 000 kronor i månaden i vinter.

– Det ligger i Europas egna händer att snabbt sänka elpriserna. Vi kan alla bidra och hjälpa både utsatta hushåll och företag, samtidigt som vi minskar Putins krigskassa och stödjer Ukraina. Den möjligheten bör vi ta, säger Markus Wråke, vd på Energiforsk.

Minskad efterfrågan av el är det som snabbast kan sänka elpriserna, enligt en studie som forskningsföretaget Energiforsk står bakom. Studien bygger på scenarier hur elpriserna effektivast kan sänkas. Bakgrunden är den pågående energikrisen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Studien visar bland annat att om hela Europa minskar sin elförbrukning med 10 procent, som EU-kommissionen föreslår, skulle konsumentpriserna i elområde 3 och 4 i södra Sverige minska med cirka 1,70 kronor per kWh. Det innebär ungefär en halvering jämfört med priserna i augusti.

Den totala kostnadsminskningen blir ännu större, eftersom konsumenterna får både lägre pris och lägre förbrukning. För en eluppvärmd villa som förbrukar 20 000 kWh per år innebär enbart det lägre priset en besparing på cirka 4 000 kronor i månaden vintertid.

– Det som krävs nu är en snabb minskning av elanvändningen. Den regering som tillträder bör uppmana både myndigheter, företag och hushåll att spara el. Lär av pandemihanteringen och gå ut med tydliga rekommendationer för att minska elanvändningen i hela samhället, säger Markus Wråke.

Studien visar även att om elförbrukningen enbart i södra Sverige minskar med 5 procent, sjunker priserna där med cirka 40 öre per kWh. Om Sverige i stället skulle öka elproduktionen från oljeeldade pannor som finns men idag inte är i bruk skulle elpriserna i södra Sverige också minska, men inte lika mycket som genom minskad förbrukning. Samtidigt skulle utsläppen öka.

– Europas beroende av fossila bränslen är både kostsamt och förvärrar klimatkrisen. På kort sikt behöver vi minska elförbrukningen, på längre sikt behöver vi dels bygga ut den fossilfria elproduktionen på snabbast möjliga sätt, dels förbättra överföringskapaciteten. Dessa åtgärder minskar både utsläppen och vårt beroende av fossila bränslen, säger Markus Wråke.

Om studien

Studien ”Lowering prices in a hurry” har genomfört analyser av hur olika åtgärder i olika regioner påverkar elpriserna i Sverige. Några slutsatser:
- Minskad efterfrågan av el skulle minska elpriserna snabbast och mest redan under kommande vinter.
- För varje procentenhet som Europa minskar sin elförbrukning, minskar elpriserna för hushåll i elområde 3 och 4 med cirka 17 öre per kWh.
- 10 procent minskad efterfrågan i hela Europa skulle kunna minska elpriserna för konsumenter i elområde 3 och 4 med cirka 1,70 kronor per kWh.
- 5 procent minskad efterfrågan enbart i elområde 3 och 4 skulle minska priserna där med cirka 40 öre per kWh, även om Europas elanvändning inte minskar.

"Lowering prices in a hurry" är en del av forskningsprogrammet Nordeuropeiska energiperspektiv, NEPP, och har fått stöd av forskningsstiftelsen Mistra via programmet Mistra Electrification. Analysen har utförts av forskare från Energiforsk, Ea Energy Analyses, Energy Modelling Lab och Profu.

Ladda ner hela studien här.

10 tips för minskad energiförbrukning
- Sänk inomhustemperaturen. 1 grad lägre temperatur minskar energianvändningen med 5 procent. Ställ inte möbler i vägen för element och termostater.

- Släck lampor och byt till LED-lampor. En LED-lampa använder fyra-fem gånger mindre energi än en halogenlampa.

- Diska i diskmaskin och undvik att spola av disken före. Välj eco-programmet. Att diska för hand drar upp till fyra gånger så mycket energi som att diska i maskin.

- Tvätta i fylld tvättmaskin och välj inte högre temperatur än nödvändigt. Välj eco-programmet.

- Använd klädstrecket. Häng kläderna när det går i stället för att använda torktumlare.

- Vädra smart. Öppna mycket och vädra under kort tid i stället för lite under lång tid. Stäng av termostaterna på elementen under tiden.

- Skippa standby. Stäng av apparaterna helt när du inte använder dem och dra ur laddare när de inte används.

- Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +4 grader i kylen och -18 grader i frysen.
 
- Frosta av frysen om det bildats is. Isen ökar energianvändningen. Torka av baksidan av kylen och frysen så att kondensorn hålls dammfri, det minskar elförbrukningen.

- Duscha kortare tid. Halverad duschtid ger halverad energi- och vattenförbrukning.

Källa: Energimyndigheten.

Pressbilder
Högupplösta pressbilder på Markus Wråke finns här.

För mer information
Markus Wråke, vd Energiforsk
08-677 27 49
markus.wrake@energiforsk.se

Daniel Hirsch, kommunikationsansvarig Energiforsk
0708-96 90 09
daniel.hirsch@energiforsk.se

Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som initierar, samordnar och bedriver forskning och analys på energiområdet. Syftet är att bidra till att Sveriges energi- och klimatmål uppfylls så effektivt som möjligt avseende försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. Energiforsk är ett icke vinstutdelande aktiebolag som ägs av branschorganisationen Energiföretagen Sverige, det statliga affärsverket Svenska kraftnät, branschorganisationen Energigas Sverige samt gas- och energiföretaget Nordion Energi. Läs mer på www.energiforsk.se.

Nyheter