2023-09-28

Framtidsspaningen: Digitalisering, machine learning och AI inom fjärrvärmesektorn

Digitalisering inom fjärrvärmen har utvecklats snabbt de senaste åren. Många produkter och lösningar finns redan idag på marknaden, men hur kommer utvecklingen att se ut framåt? I ett webbinarium som anordnades av Energiforsks värmekluster den 27 september 2023, deltog två leverantörer och en användare av digitala och smarta lösningar som presenterade sina tankar på ämnet.

Digitaliseringen öppnar många dörrar för fjärrvärmebranschen. Till exempel möjliggörs flexlösningar mellan fjärrvärme och värmepumpar, dynamiska prismodeller, effektiva lågtemperatur nät och prosumentlösningar där kunden blir leverantör.

I det här webbinariet tog vi del av exempel på digitaliseringslösningar från företagen Energy Opticon och Utilifeed, och dessutom berättade Mälarenergi om sin digitala resa från ett användarperspektiv. 

Webbinariet avslutades med en framtidsfokuserad paneldiskussion med presentatörerna, samt frågor från publiken. 

Ta del av talarnas presentationer här. 

Webbinariet anordnades i samarbete mellan två av Energimyndighetens Innovationskluster i Termoprogrammet, Celsius och Energiforsks Värmekluster.

Nyheter