2021-06-22

Energisektorns väg mot nollutsläpp

International Energy Agency's roadmap för energisektorns väg mot nollutsläpp, sprids över världen. Igår presenterade Timur Gül från IEA rapportens viktigaste resultat för 350 deltagare under ett webbinarium i Energiforsks regi. En panel med Robert Andrén från Energimyndigheten, Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige och Hans Kriesel från Nordion, diskuterade hur IEA’s roadmap kan påverka Sveriges väg mot nollutsläpp.

Anna Törner från Infrastrukturdepartementet inledde webbinariet med att betona att det här är en rapport som ger konkreta råd för hur energisektorn ska kunna minska sina utsläpp och att den därför är viktig för beslutsfattare i hela världen. Rapporten har fått  ett stort genomslag i massmedia världen över och som Anna Törner påpekade, även i Kina.

Energisektorn ger upphov till cirka tre fjärdedelar av utsläppen av växthusgaser idag. Om den globala temperaturökningen ska kunna begränsas till 1,5 grader krävs en total omvandling  av hur vi producerar, transporterar och konsumerar energi, menar Timur Gül:

– Det finns bra politiska ambitioner, men det krävs enormt mycket arbete för att förvandla ambitionerna, särskilt med tanke på det de olika förutsättningar som råder i världens länder, till handling. Vår roadmap är ett sätt att nå ett energisystem som inte har en negativ inverkan på klimatet. Nu måste världens beslutsfattare jobba för att genomföra en energi- och kilmatpolitik som hjälper oss att nå nettonollutsläpp 2050.

Robert Andrén på Energimyndigheten ser rapporten som en uppmaning till regeringar att snabba upp processen med att nå nettonollutsläpp, här kan Sverige visa vägen. Han betonar också att innovationer på energiområdet är en nyckel till att nå klimatmålen och att det inte bara handlar om tekniska innovationer, utan också om affärsmodeller. Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige betonar också vikten av att det i rapporten finns konkreta förslag till hur vi kan begränsa den globala temperaturökningen och att ett sätt att få i gång ekonomin är att satsa på tekniska innovationer som i förlängningen också gör nytta för klimatet. Hans Kreisel på Nordion tycker IEA's roadmap är bra och genomtänkt, men efterlyser ett vidare resonemang kring betydelsen av infrastruktur och sektorkoppling.

Till rapporten Net-Zero by 2050: A roadmap for the global energy sector.

 

 

Nyheter