2016-09-24

Viktiga resultat om hur polymerer åldras

När Dr Sue Burnay föreläser om åldring av polymera material i kärnkrafttillämpningar för den europeiska kärnkraftsindustrin blir platserna bokade direkt. Frågor som vilka parametrar styr åldring av polymera material och vilka metoder finns det för att analysera åldring vill alla få svar på.

Polymera material är mycket komplexa eftersom tillsatser av exempelvis mjukgörare, flamskyddsmedel och pigment påverkar materialets egenskaper. Enbart genom att ändra materialets färg kan livslängden förändras med flera år. Att modellera utifrån teori är oerhört komplicerat. För att få fram fungerande verktyg och modeller är det bättre att utveckla experimentellt verifierade verktyg och modeller som fungerar inom ett givet intervall. 

–Jag brinner för att hitta praktiska verktyg och modeller som är testade genom experiment och som enkelt kan tillämpas i verkligheten, säger Dr Sue Burnay från John Knott Associates i England som jobbat med åldring av polymera material i kärnkrafttillämpningar i 50 år.

Ny kunskap om nedbrytning
Under dagen redovisades mycket matnyttigt kring vad som styr nedbrytningen av polymera material i kärnkraftstillämpningar, hur man analyserar nya materials livslängd genom accelererad åldring och vilka metoder som finns för att analysera funktion och livslängd hos ett polymert material.

Materialens recept hålls hemliga av tillverkarna. Ofta informeras inte kunderna om att en beståndsdel har ändrats. Så trots att man tror att man köper samma produkt med samma specifikationer från sin leverantör kan livslängden vara förändrad på grund av att någon tillsats har förändrats.

Påskyndad åldring
Accelererad åldring, där nya material behandlas med strålning, temperatur och fukt används ofta för att bedöma livslängden. Strålbehandling är en dyr och tidskrävande metod  och därför väljer man ofta en hög intensitet på strålningen för att under kort tid få en hög ackumulerad dos. Det ger dock inte samma effekt som strålning med låg intensitet under en längre tid. Därför är det viktigt att välja så låg intensitet som är praktiskt möjlig i sina försök för att resultaten ska bli rättvisande.

Det går att spara stora pengar om man slipper byta material, exempelvis o-ringar, onödigt ofta och   samtidigt behålla säkerhetsmarginalerna. Vissa material går inte heller att byta eller är mycket svåra att byta. Det är därför väldigt viktigt att kunna visa att materialet i kärnkrafttillämpningar fortfarande uppfyller kraven.

Det hölls också en workshop i samband med seminariet. Dokumentation från den dagen finns här! 

Nyheter