2018-12-19

Stor potential i lågvärmenät

Energieffektivisering, konkurrens från värmepumpar och nya krav från kunder gör att det är nödvändigt att modernisera fjärrvärmen. Det handlar bland annat om att dra nytta av fördelarna med det som kallas fjärde generationens fjärrvärmeteknik – en innovation som tillåter en lägre fram- och returtemperatur i fjärrvärmenätet.

Med den nya tekniken ökar förutsättningarna att ta hand om värmekällor som idag inte utnyttjas helt, exempelvis värme från kylprocesser, avloppsvatten och från kollektivtrafik.

Den nuvarande fjärrvärmetekniken är beprövad och bygger på att det finns en ekonomisk drivkraft att förbränna biobränsle och avfall. För fjärrvärmeföretagen är steget därför stort att pröva en ny teknik där andra värmekällor och en ny gränsdragning mot kunderna blir nödvändig.

Nu har en grupp forskare identifierat de frågor ett fjärrvärmeföretag ställer när fjärde generationens fjärrvärmeteknik diskuteras. Projektet har jämfört ett nuvarande tvårörsystem med ett 4GDH-trerörsystem i sekundärnätet i ett nybyggnationsområde. Slutsatsen är att det finns stor potential i fjärde generationens lösning. 

Läs mer och ladda ner rapporten här.

Nyheter