2016-10-06

Drift och underhåll av turbiner

Välkommen på en tredagars kurs om drift och underhåll av vattenkraftturbiner i Oslo den 25 till den 27 oktober. Kursen arrangeras av Energi Norge och vänder sig till personer som planerar och ansvarar för teknisk drift och underhåll av vattenkraftturbiner.

Se kursprogrammet och hur du anmäler dig på Energi Norges webbplats

Nyheter