2020-10-22

Stort intresse för hur aska kan användas

Att bygga skogsbilvägar med aska och att återföra aska till skogen med hjälp av drönare var några av de forskningsresultat som redovisades på Askprogrammets webbinarium i går.

Det var rekordmånga deltagare på webbinariet om aska, så frågan om hur energiaskor kan användas och återföras till kretsloppet intresserar många i energibranschen.

–Det är roligt att så många som hundra personer ville ta del av resultaten. Det finns också utrymme för fler att vara med i Askprogrammet vilket ger möjlighet påverka den framtida forskningsinriktningen, säger Helena Sellerholm, Energiforsk som ledde konferensen tillsammans med Harald Svensson, Stockholm Exergi. 

Askprogrammets vision är att energiaskor ska användas i ett uthålligt samhälle, på ett ekonomiskt försvarbart sätt och med ringa risk för hälsa och miljö. Forskning och utveckling pågår inom områdena skog och mark, konstruktion och miljö&kemi. 

Fakta behövs
Skog och mark handlar om att biobränsle som tagits ut ur skogen ska föras tillbaka i form av aska. Men vilken effekt har det på skogen, hur kan logistiken för återföring förbättras vad finns det för smarta system för att sprida askan? Det är frågor som forskningen ska besvara.

Askforskningen inom konstruktion handlar om nya användningsområden för aska, förbättrad logistik och även här handlar det om miljöfrågor.

Inom miljö och kemi jobbar forskarna mycket med att förstå hur askan går att använda, hur materialet fungerar och vilken miljöpåverkan det har. Just miljöpåverkan kan vara svår att bedöma, så här krävs fakta!

Sprida aska med drönare
Den kanske mest spektakulära askforskningen just nu handlar om att utveckla drönare för att förenkla arbetet och minska kostnaderna för att sprida bioaska i skogen. Skogsstyrelsen rekommenderar att aska återförs till all mark där grenar och toppar har tagits ut. Men i dag går merparten till deponi i stället.

Drönarprojektet leds av Elof Winroth från Nordluft Automation som berättade om företagets tester och uträkningar.

–I dag återförs aska till cirka 10 000 hektar skogsmark varje år, men potentialen är mellan fem och tio gånger så stor. Mellan 100 och 300 tusen ton skulle kunna återgå till kretsloppet, säger Elof Winroth.

Försöken med att sprida aska med drönare har gjort stora framsteg vad gäller prestanda och kostnader. Varje drönare kan ta 30 kilo aska och visionen är att ha en hel svärm av drönare som flyger ut och kommer tillbaka till en askstation i jämn takt utan att krocka med varandra eller med träd. 

–Tekniken kräver endast en operatör och ett fordon, vilket är en fördel på smala skogsvägar. Det betyder att kostnaden kan sänkas med mellan 30 och 40 procent jämfört med att sprida aska med hjullastare.

Fortfarande krävs det en del produktutveckling innan den här metoden blir en kommersiell produkt som fungerar perfekt och som har en väl genomtänkt säkerhetsstrategi. Nya tester kommer att genomföras de närmaste månaderna.

Nyheter