2020-04-29

Linjeagenter har koll på luftledningar

I delar av Sverige består elnätet på landsbygden fortfarande av luftledningar. Att ha full kontroll på långa sträckor av ledningar är svårt. Ofta sker manuell felsökning av tekniker på plats vilket tar tid, kräver mycket arbetskraft och medför höga kostnader.

Företaget Exeri har tagit fram sensor, eller som de själva kallar den en intelligent linjeagent, som kan fästas på elstolpen och ge digital information om nätets status direkt till nätbolaget. En luftledning har ju ingen egen inbyggd egen intelligens, därför behövs något som kan underlätta möjligheten att läsa av ledningarna och upptäcka fel. 

–Vi har utvecklat en linjeagent som kontinuerligt sänder information om ledningens status. Det gör att fel som uppstår direkt kan bli klassificerade och lokaliserade. Personal kan snabbt skickas till platsen och ha med kunskap om felet, berättar Elisabet Johansson som är produktansvarig.

Snabb information
Eftersom det är svårt att veta status på stora områden med luftledningar har nätbolagen i vissa fall fått agera efter att kunder har ringt in och berättat om problem i elnätet. Nu kan berörda kunder istället få information om att det finns ett problem och få snabb information om när felet förväntas vara åtgärdat. Linjeagenterna kan också upptäcka farliga situationer som hängande elledningar eller lutande stolpar.  

–En kartbild visar var felet finns, och vilken frånskiljare som behöver öppnas för att isolera det. Det leder till kortast möjliga strömavbrott, säger Elisabet Johansson.

Kommande behov av underhåll
Många av elbolagen i norra Sverige har länge behövt ny teknik för att felsöka luftledningar. Daniel Ruisniemi är chef för planeringen av elnät på Piteenergi och nöjd med linjeagenterna:

–Fellokaliseringen går mycket fortare och det är jätteviktigt för oss. Den nya tekniken ger oss lägesbevakning i realtid och den statistik som vi får ger oss en bra uppfattning om kommande underhållsbehov. Agenterna rapporterar inte bara stora fel utan det kan också handla om att sly behöver röjas längs ledningen eller att det finns spruckna isolatorer. Det gör att vi kan ta itu med i god tid, innan det leder till större fel i elnätet.

–Tekniken i sig är inte helt billig, men i jämförelse med att gräva ner långa sträckor av luftledningar är den prisvärd, säger Daniel Ruisniemi och fortsätter:

–Vi har investerat omkring en miljon i den nya tekniken. Det är en relativt stor ekonomisk investering för oss som litet nätbolag, men jag ser det som en väl värd investering!

Energiforsks program Elnätens digitalisering och IT-säkerhet analyserar och utvärderar ny teknik för elnät. Fokus ligger på att identifiera tekniska möjligheter för att mäta, planera och styra elnätet på ett smidigt sätt så att elproducenter, elnätsägare och kunder får säkrare och effektivare leveranser av el.

Mer om programmet 

 

Nyheter