2018-01-30

Digitalisering ett viktigt verktyg

Det var fullsatt när Energiforsks årliga kärnkraftkonferens genomfördes på temat digitalisering i förra veckan. Konferensen gav många konkreta exempel på vad begreppet digitalisering kan innebära i praktiken.

Konferensen hade lockat en rad föreläsare från Finland, Sverige, USA, Frankrike och Storbritannien. Publiken bestod av energiföretag, konsulter, forskare och myndighetsrepresentanter från sju länder. Under dagarna gavs många konkreta exempel på vad det något luddiga begreppet digitalisering kan innebära i praktiken. Många talare framhöll att begreppet måste brytas ned och bli konkret, så att det inte bara blir ett modeord som man svänger sig med.

Kristiina Söderholm, chef för Fortums kärnkraftforskning i Finland talade om ledarskap och hur digitalisering ska implementeras.

–Hitta snabba framgångar och genomför små men synliga åtgärder för att engagera medarbetare, sa Kriistina Söderholm. Se sedan till att involvera flera affärsenheter, ompröva etablerade affärsmodeller och fokus. Ta små men snabba steg, och se till att effekten av varje steg blir synligt.

Digitalisering är ett mycket viktigt verktyg för att kärnkraftsindustrin ska klara att driva de åldrande anläggningarna på ett kostnadseffektivt sätt.

–Vi kan samverka mellan olika kraftslag för att nyttja digitaliseringens möjligheter på ett kostnadseffektivt sätt, säger Monika Adsten, ansvarig för konferensen. Hon fortsätter: vissa tillämpningar är desamma, andra skiljer sig åt, men metodmässigt är det till stor del samma frågeställningar vi brottas med i de olika kraftslagen.

Den stora snackisen under konferensen var professor Stephen McArthur, från University of Strathclyde i England, som tillsammans med sin forskargrupp driver ett industrinära och framgångsrikt forskningsarbete. Stephen McArthur har lyckats överbrygga  den så kallade dödsskuggans dal mellan akademi och industri, det vill säga den svåra vägen mellan god forskning och en lönsam produkt eller tjänst. Universitetet har löst industrins uttalade behov som nu omsätts i kommersialiserade produkter.

Läs mer om konferensen och ladda ner presentationerna här!

Nyheter