2016-07-08

Smarta elnät är framtiden

Under torsdagen höll programmet Smarta elnät ett seminarium i Almedalen om utmaningarna med förnybara energikällor då spännande forskningsresultat om mätning, tariffer, kunder och infrastruktur redovisades.

Maria Sunér Fleming, energi- och klimatexpert på Svenskt Näringsliv, pratade om Sveriges ansvar för energi och klimatpolitik. Hon uppmanade politikerna att skynda långsamt och att satsa vidare på forskning och utveckling innan man satsar allt på förnybart . 

Under den avslutande debatten diskuterades många kloka och insiktsfulla ämnen och frågor som hur stimuleras användarflexibilitet och vem ska bekosta vidareutvecklingen av landsbygdsnät? Mer om programmet Smarta elnät här! 

 

Nyheter