2020-05-15

CIGRE går online

Den snart 100-åriga organisationen CIGRE, vars verksamhet är inriktad på forskning och utveckling kring högspänd elektrisk energi, ersätter sin kongress i augusti med webbinarier.

Den stora kongress som CIGRE planerat att hållas i Paris i augusti i år skjuts fram och de artiklar som lämnats in till kongressen kommer att presenteras i webbinarier mellan den 24 augusti och den 3 september. CIGREs centrala kontor i Paris meddelar att tutorials och workshops hålls digitalt den 23 augusti och att artiklarna kommer att presenteras i 16 gruppmöten och att samtliga artiklar dessutom kommer att publiceras.

Studiekommittén informerar
Mer information om praktiska detaljer kommer att förmedlas av ordförandena i studiekommitéerna. Artikelförfattarna kan sedan komma att uppmanas att uppdatera sina artiklar inför kongressen 2021 som kommer att utgöras av såväl dessa artiklar som av andra inbjudna artiklar.

CIGRE 100 år!
Kongressen som skulle ägt rum i Paris i år är flyttad till augusti 2021 och blir då ”International Council on Large Electric Systems Centennial Session for sharing power system expertise”. Förutom att fira 100-årsjubileum kommer kongressen att följa standardprotokollet med en diskussion av frågor ställda av ”specialreporter” och med sammanträden i plenum, handledningar, poster-sessioner och en teknisk utställning. Kongress och jubiléum kommer att hållas på Palais des Congrès i Paris.

CIGRE Academy
Det kommer att finnas möjlighet att följa sessionerna som hålls i augusti och september genom organisationens plattform CIGRE Academy. 

Energiforsks forum
På grund av de här förändringarna kommer Energiforsks CIGRE Forum, som var planerat till den 10 juni 2020, att skjutas upp till nästa år för att förbereda inför kongressen i augusti 2021.
Vi återkommer med dag och tid för detta forum!

 

Nyheter