2023-03-31

Ny teknik kan öka livslängden hos betongkulvertar: "Dessutom sparar vi 60 miljoner kronor per kilometer"

Fjärrvärmebranschen har en gemensam utmaning i att förvalta och hantera åldrande ledningsnät. Att optimera ledningsnätens livslängd och prioritera rätt underhållsinsatser är en högaktuell frågeställning. Under ett frukostwebbinarium den 30 mars presenterades erfarenheter från Öresundskrafts arbete med att öka livslängden hos en betongkulvert.

När Öresundskraft insåg att en ledningssträcka med betongkulvert i centrala Helsingborg behövde åtgärdas ställdes de inför olika alternativ.

I stället för att byta ut ledningssträckan valde de att reparera den och samtidigt installera en ny typ av skyddsteknik, katodiskt skydd med påtryckt ström, på en teststräcka för att hindra framtida korrosionsangrepp. Tekniken används för att skydda betongkonstruktioner som bropelare, betongkajer och parkeringsgarage mot korrosion, men har hittills varit oanvänd inom fjärrvärmebranschen.

Öresundskraft installerade det katodiska skyddet på en 45 meter lång teststräcka i Helsingborg som just nu utvärderas i ett pågående projekt inom Futureheat.

– Valet att reparera befintlig ledning visade sig ha stora ekonomiska och miljömässiga fördelar. Våra beräkningar har visat att en nybyggd kulvert skulle ha ungefär 2,5 gånger så stort koldioxidavtryck. Dessutom sparar vi ca 60 miljoner kronor per kilometer jämfört med att bygga nytt, säger Magnus Ohlsson som är teknisk chef på Öresundskraft.

Utöver de ekonomiska och miljömässiga fördelarna, innebär installering att Öresundskraft samlar erfarenheter av att använda katodiskt skydd för att skydda armeringen i betongen mot korrosionsangrepp - något som kommer vara av stort värde för resten av branschen.

Ta del av Magnus presentation här och läs mer om andra aktiviteter i Energiforsks Värmekluster här.

Nyheter