Den här konferensen är avslutad
30 mars, Digitalt

Katodiskt skydd på fjärrvärmeledningar

Fjärrvärmebranschen har en gemensam utmaning i att förvalta och hantera åldrande ledningsnät. Att optimera ledningsnätens livslängd och prioritera rätt underhållsinsatser är en prioriterad frågeställning. I det här webbinariet får vi ta del av de möjligheter och slutsatser som Öresundskraft drog när de undersökte en av sina betongkulvertar.

På webbinariet presenteras, förutom Öresundskrafts resonemang om alternativ och lösningar för sina betongkulvertar, en oanvänd teknik för att skydda betongkulvertar i fjärrvärmenät. Tekniken är katodiskt skydd med påtryckt ström som används för att skydda betongkonstruktioner som bropelare, betongkajer och parkeringsgarage mot korrosion men är hittills oanvänd inom fjärrvärme.

I Helsingborg har katodiskt skydd installerats på en teststräcka vilket också följs och utvärderas i FutureHeat-projektet Installation av katodiskt skydd vid reparation av betongkulvertar och betongkamrar. På webbinariet delas erfarenheter från installationen och tankar om hur metoden står sig till andra möjliga lösningar för att förlänga livslängden på betongkulvertarna.

Energiforsks Värmekluster stöds av Energimyndigheten och en rad innovationsintresserade företag via TERMO-programmet.