2021-06-30

Lovande koncept på Gotland

På Gotland testades under våren 2021 en peer-to-peer marknad, det vill säga en nätverksmodell där två flexibilitetsleverantörer handlar med varandra.

Tanken på Gotland är att vindkraften förväntas kunna producera mer genom att kompensera sin produktion med en ökad förbrukning bland värmepumpar och elpannor.

Testet, som ingår i EU-projektet CoordiNet, var planerat den 19 till den 22 april då det utfördes underhåll på kabeln mellan Gotland och fastlandet. Veckan för testet började med endast svaga vindar för att sedan öka så mycket att vindkraften var tvungen att styras ner. 

Under testet köpte vindkraften 4 MWh flexibilitet på marknaden. Resultaten ser mycket lovande ut, men visar också att konceptet behöver finslipas. Behovet av en flexmarknad är stort på Gotland.

 

 

 

 

 

Nyheter