2023-06-15

Metoder och strategier för optimering av fjärrkylas prestanda

Den 14 juni 2023 arrangerade Energiforsks värmekluster webbinariet "Metoder och strategier för optimering av fjärrkylas prestanda" som riktade sig till aktörer som är intresserade av fjärrkyla och att optimera dess prestanda.

Det här webbinariet riktade sig till aktörer som är involverade i användningen, förvaltningen och driften av fjärrkyla och som ville lära sig hur fjärrkylacentralers prestanda kan optimeras för att öka returtemperaturen.

När fjärrkylacentraler inte fungerar optimalt kan det resultera i att returtemperaturerna i fjärrkylasystemet blir lägre än önskat. Detta kan medföra negativa effekter på systemets prestanda och effektivitet, vilket är dåligt av både ekonomiska och hållbara skäl. 

Vid Chalmers Tekniska Högskola har ett femårigt doktorandprojekt genomförts i samarbete med Göteborg Energi. Projektet visar att returtemperaturen i fjärrkylasystem kan förbättras genom noggrann analys och uppföljning av fjärrkylacentralens prestanda genom specifika metoder och styrstrategier. Detta pratade Maria Jangsten på CIT Renergy om i detta frukostwebbinarium. 

Ta del av Marias powerpointpresentation från webbinariet här. 

 

Nyheter