2022-12-21

Stort intresse för Energiforsks första vätgaskonferens

Ett faktum stod klart direkt efter att anmälningen öppnade till den första konferensen inom Energiforsks program för vätgasforskning: lokalen var för liten. Intresset för vätgasutvecklingen är stort i Sverige och det visade sig tydligt genom engagemanget hos åhörarna.

Den 1 och 2 december arrangerade Energiforsks program Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen sin första vätgaskonferens. Över 100 besökare var på plats i Stockholm och engagemanget var stort under konferensen som kommer att arrangeras årligen.

Vätgasen kan få en nyckelroll i klimat- och energiomställningen tack vare möjligheten att lagra, transportera och underlätta tillgången till fossilfri energi. Men för att det ska bli verklighet krävs mer forskning, förutsägbara investeringsvillkor och snabbare processer för nödvändiga lagändringar och vätgasstrategier.

– Det är viktigt att träffas och diskutera de vätgasutmaningar vi står inför, och det är tydligt att branschen måste jobba med allt samtidigt, allt från forskning till skarpa investeringsbeslut. Där ser vi att vårt program kan stödja utvecklingen och det var oerhört kul med det driv och den entusiasm vi kände bland deltagarna på vår första vätgaskonferens, säger Bertil Wahlund, programansvarig för Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen.

– Jag ser redan fram emot nästa konferens!

Konferensen gästades bland annat av Marcus Runefors, professor i brandteknik på Lunds tekniska högskola, och Carina Fredström från MSB, som gick igenom lagar, pågående forskning och vägledning för brandsäkerhet. Jens Melin från Falkenberg Energi presenterade en avslutad Energiforskstudie, som innehåller förslag på lokalisering av vätgastankstationen samt hur produktionen av förnybar energi kan ske. Konferensen avslutades med att Jazaer Dawody från Energimyndigheten presenterade vad myndigheter gör för att stötta vätgasutvecklingen.

– Jag har anordnat många konferenser men jag måste säga att jag är extra stolt över programmet till den här konferensen. Tillsammans med alla talare lyckades vi täcka ett brett spektrum av vätgasens alla områden, säger Åsa Elmqvist, programansvarig för Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen.

Alla presentationer från konferensen finns här.

Nyheter