2020-01-30

Kärnkraftens potentiella bidrag till ett hållbart energisystem

Förra veckan hölls Energiforks årliga kärnkraftskonferens på temat hållbarhet. Experter från en internationell arena var på plats för att dela med sig av erfarenheter och insikter.

Årets tema utforskades från sociala, ekologiska, och ekonomiska aspekter vilket öppnade upp för intressanta diskussioner och debatter. Under dagen var det flera talare som uttryckte ett behov av att nyansera diskussionen och inte tala om kärnkraft som ett isolerat ämne utan istället placera det i ett sammanhang av sociala och ekonomiska omständigheter vilka kommer vara specifika för olika regioner och länder.

Den fulla artikeln om konferensen kan du läsa här.

För att ta del av presentationerna och abstracts kan du besöka konferensens eventsida här på Energiforsk samt se presentationerna i efterhand på vår Youtube-kanal.

 

Nyheter