2017-02-23

Cigre Call for Papers

CIGRE öppnar nu ett Call for Papers till CIGRE Session i Paris i augusti 2018. Det handlar om olika aspekter av högspänd elektrisk energi inom produktion, överföring, distribution, lagring och slutanvändning.

Sverige får bidra med maximalt 20 publikationer och den sista dagen att skicka in synopsis till den svenska nationalkommittén för CIGRE är den 15 maj. Skicka din synopsis till Susanne Olausson på Energiforsk med kopia till respektive representant för studiekommittén som avger ett utlåtande. Vi bedömer därefter ansökan och väljer ut de svenska bidragen. Sista ansökningsdag till Cigre centralt är den 30 juni 2017. 

Mer om detta Call for Papers här! 

 

 

Nyheter