2018-10-03

Se in i framtiden

Under måndagens konferens Elnäten tar språnget in i den digitala världen fick den som ville prova på den senaste Virtual Reality-tekniken. Iklädda VR-headset fick vi uppleva korallrev och valar i naturlig storlek.

– Virtual Reality, VR handlar om att skapa en visualisering av en upplevelse. Det finns mängder av användningsområden, läkare kan till exempel träna på operationer utan patient. I Brasilien finns det ett vaccinationsprogram för barn, där barnen får en positivare upplevelse av sprutan via en superhjälte i VR, säger Nikolai Schnackenburg på Mission IX. Vi har bara sett början på den här utvecklingen än!

Korallreven och valen är program som är uppbyggda som spel och fungerar lite som en 360 graders video. Med hjälp av kontroller kan man själv vara med och agera i programmet och till exempel mota bort fiskar som kommer för nära.

 Albin Kjellberg vågade prova:

– Det var otroligt häftigt. VR har verkligen potential!

Fortsättning
Nu är programmet Smarta elnät avslutat och Energiforsk planerar en fortsättning med inriktning på digitalisering och IT-säkerhet.

– Vi jobbar med ett nytt koncept där ett antal pilotprojekt genomförs med deltagare i programmet som projektvärdar, berättar Susanne Stjernfeldt på Energiforsk. Är du intresserad av att vara med, kontakta mig gärna! 

 

Nyheter