2017-01-16

Zink kan ingå i den cirkulära ekonomin

Nya forskningsresultat visar att det är möjligt att återvinna 70 procent av zinken ur flygaska från förbränning av avfall vilket ger stora ekonomiska och miljömässiga vinster. Metoden går ut på att flygaskan tvättas och omvandlas till slagg.  I asktvätten utvinns zinkhydroxid som därefter kan vidareförädlas till zinktackor hos en zinkproducent.

Projektet har genomförts av Götaverken Miljö tillsammans med Renova som på sin anläggning i Göteborg har byggt upp och testat  en pilotanläggning för lakning och tvätt av avfallsflygaska med skrubbervätskor. Omkring 70 procent av zinken i askan kunde lakas ut och koncentreras till en zinkråvara som innehåller mellan 50 och 80 procent zinkhydroxid. Full­skaleförsök visade att den tvättade flygaskan kunde återföras till förbrän­ningen och omvandlas till stabil slagg, vilket kan ge stora ekonomiska och miljömässiga vinster.

Resultaten visar att det sannolikt fungerar att avgifta flygaskan med den testade metoden och att zink kan föras in i den cirkulära ekonomin. En förut­sättning för ett högt zinkutbyte är låg kalktillsats i flygaskan och ett vått skrubber­system med separat syrasteg. Ekonomin för den här typen av investering kan vara mycket god men på­verkas av hur slaggen klassas och om den är användbar, eller hur stor eventuell deponikostnad är. En annan komponent är förstås värdet av den återvunna zinkprodukten.

Flygaska från avfallsförbränning har tvättas i en pilotanläggning

Mer om projektet och rapporten finns här! 

 

Nyheter