2024-04-22

Ny rapport har kartlagt forskningsbehov för säker lagring i vätgas och batterier

För att möjliggöra storskalig användning av vätgas och batterier behövs säkerhetsåtgärder som säkerhetsavstånd, barriärer, tryckavlastning och detektering. För batterier behövs även en grundläggande förståelse för konsekvenserna av termisk rusning och, inte minst, gasexplosioner. Det är de viktigaste slutsatserna enligt en ny rapport.

I rapporten Perceived Research Needs for Battery and Hydrogen Safety – A Nordic Perspective presenteras viktiga forskningsbehov för att garantera säkerheten hos vätgas och batterier. Rapporten presenterades under ett webbinarium den 5 april som arrangerades av Energiforsk och Brandforsk som tillsammans drivit projektet för att öka kunskapen på området. Webbinariet går att se i efterhand här.

Syftet med studien var att kartlägga industrins och myndigheternas behov av kunskapsutveckling för en säker energilagring med vätgas och batterier, samt att undersöka de kunskapsbehov som forskare anser finns på området.

– Totalt hittade jag 113 områden där respondenterna anser att det behövs mer forskning om, 61 för vätgas och 52 för batterier. I webbinariet beskrev jag de 10 frågorna som ansågs viktigast för vätgas respektive batterier, säger Marcus Runefors från Lunds tekniska högskola, författare till rapporten och talare i webbinariet.  

I rapporten presenteras en lista med prioriterade forskningsbehov på området. Målet är att listan ska bli användbar både för företag som finansierar och utvecklar forskningsprogram, för forskare och för den strategiska utvecklingen av deras forskning.

För att garantera en säker användning av vätgas behövs mer kunskap om specifika säkerhetsåtgärder som säkerhetsavstånd, barriärer, tryckavlastning och detektering, samt kunskap om tillförlitligheten hos dessa åtgärder. För batterier bör fokus läggas på en mer grundläggande förståelse av konsekvenserna av termisk rusning och, inte minst, gasexplosioner. Det finns också behov av forskning för riktlinjer om placering av vätgas och batterier i byggnader, ventilation och brandskydd, samt förhindrande av spridning av termisk rusning.

I rapporten understryks det att forskningen bör fokusera på de mest kritiska frågorna för att möjliggöra en snabb och säker implementering i samhället. Genom att ge vägledning för finansieringsorgan och forskare är förhoppningen att rapporten ska främja säker utveckling och användning av vätgas och batterier samtidigt om den minskar risken för olyckor och förseningar i implementeringen.

Ta del av rapporten här.

Nyheter