2019-02-12

Med ansvar för europeisk energiplattform

Mats Nilsson är ny medarbetare på Energiforsk. Han börjar med att arbeta i innovationsprojektet CoordiNet som i samverkan med en rad olika aktörer i Europa ska lösa effektbristen genom en smartare användning av elnätet.

Just nu växer efterfrågan på el fortare än vad elnäten hinner byggas ut. Bakom den här förändringen ligger en ökad industrialisering, ett historiskt högt bostadsbyggande och en ökad elanvändning när transportsektorn och industrin minskar sitt fossilberoende.

–Mats är en av de allra mest kunniga i Sverige på elmarknadsområdet. Han kommer att vara en stor tillgång för oss på Energiforsk, säger vd Markus Wråke.  

Mats Nilsson är docent i miljöekonomi och ekologisk ekonomi vid Södertörns högskola och har tidigare bland annat arbetat på Energimarknadsinspektionen och på Vattenfall.

–Mitt hjärta klappar som mest för frågor kring elmarknadens funktion, men jag studerar också gärna frågor som rör elmarknadens infrastrukturutveckling, säger Mats Nilsson som kommer att arbeta en dag i veckan i projektet.

EU-projektet CoordiNet siktar på att använda de befintliga elnäten smartare genom en ökad flexibilitet. Projektet startade den 1 januari, pågår fram till år 2022 och totalt omfattas tre länder och 23 aktörer med en budget på 150 miljoner kronor.

Andra företag i den svenska delen av CoordiNet är Vattenfall Eldistribution, Svenska kraftnät och E.ON Energidistribution som kommer att ha demonstrationsanläggningar för effektivare användning av elnäten i Uppland, på Gotland, i Skåne och i Västernorrland och Jämtlands län.

 

Nyheter