2016-04-08

Samverkan mellan el- och fjärrvärme

Förändringar på elmarknaden har en stark påverkan på fjärrvärmens utveckling och marknadsmöjligheter. Det visar en ny forskningsrapport från forskningsprogrammet Fjärrsyn. Rapporten, El och fjärrvärme - samverkan mellan marknaderna, pekar på att kraftsystemets utveckling kan komma att få en kraftig påverkan på ekonomin för många svenska fjärrvärmeföretag.

– Rapporten visar att kraftvärmens lönsamhet kan förbättras framöver med de stora förändringar vi kan se i framtidens svenska elproduktionsmix. Slutsatserna när det gäller lösningar i fjärrvärmen som kan bidra till att minska effektproblematiken på elmarknaden borde också vara mycket intressanta för regeringens Energikommission att ta del av, säger Erik Thornström, områdesansvarig för skatter och styrmedel på branschorganisationen Svensk Fjärrvärme.

Läs mer om resultaten från rapporten El och fjärrvärme – samverkan mellan marknaderna rapportnummer 2015:223, och om Fjärrsyn som samfinansieras av Energimyndigheten och fjärrvärmebranschen.

Nyheter