Rapport

El och fjärrvärme – samverkan mellan marknaderna

Här har studerats hur fjärrvärme kan bidra till att klara de utmaningarna för kraftsystemets stabilitet som uppkommer genom ökande inslag av en varierande elproduktion. Rapporten visar hur elpriserna påverkas av ökad vindkraft och en minskad tillgång på styrbar termisk elproduktion i form av kärnkraft.

Marknaderna för el- och fjärrvärme har under lång tid påverkat varandra. De nordiska och europeiska energisystemen förändras i snabb takt till följd av energi- och klimatpolitiken bland annat. Utbyggnaden av variabel förnybar elproduktion sker i högt tempo vilket innebär stora utmaningar och en ökad drivkraft för el- och fjärrvärmemarknaderna att samverka.

Resultaten visar att det kommer att bli allt större svängningar i elpriset i framtiden och möjligheter för ökade intäkter för kraftvärmeproducenter, särskilt om kärnkraften avvecklas. Kraftvärmen kan i så fall, tillsammans med vattenkraft, spela en allt viktigare roll för en stabil elförsörjning. 

Nyheter

Projektledare vattenkraft sökes

Energiforsk söker en ny medarbetare som kan driva vår forskning och utveckling inom vattenkraft med särskilt fokus på miljöfrågor. Du ska ha en tydlig förståelse för vattenkraftens förutsättningar och aktuella utmaningar. Vi värderar också ett brett intresse och kunskap om energiområdet i övrigt.

26 feb 2021


Samlad bild av vattenkraften i ett förändrat klimat

Ett projekt som ska ta reda på hur klimatförändringarna påverkar den svenska vattenkraftens produktions- och reglerförmåga är nu i full gång!

25 feb 2021 - Vattenkraft


Kommunikatör med intresse för energi och miljö

Vi tar in nya forskningsuppdrag och behöver därför komplettera Energiforsks kommunikationsfunktion med en driven kommunikatör. Du kommer att ansvara för vår utåtriktade kommunikation och resultatspridning.

24 feb 2021


Nytt stödsystem för solceller på villatak

I år ersätts det mycket efterfrågade solcellstödet med ett grönt avdrag. Det nya avdraget ger privatpersoner skattereduktion för material- och arbetskostnader. Amelia Oller Westerberg har undersökt hur kostnaderna fördelar sig vid installation av solceller på ett villatak.

23 feb 2021 - Sol och vind


Hur energisystemet påverkas av klimatförändringarna

Nu samlar vi våra forskare och analytiker från Chalmers, IVL, Profu och SMHI för att dela med oss av kunskap om klimatförändringarnas inverkan på det svenska energisystemet.

22 feb 2021


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2015:223

Författare

Håkan Sköldberg, Thomas Unger, David Holmström