2021-01-29

Internationellt webbinarium om kärnkraft

Små modulära reaktorer har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren. Förra veckans webbinarium om ny teknik och små modulära reaktorer lockade över 400 deltagare från hela världen.

Jämfört med nybyggnad av storskalig kärnkraftsproduktion blir investeringarna mindre för små modulära reaktorer (SMR). De små reaktorerna har ett brett användningsområde, från att producera el till att alstra värme för industriella processer och fjärrvärme till att producera vätgas. Strålningen kan också användas, exempelvis för att producera radioaktiva isotoper för medicinska tillämpningar eller transmutera material till ädelstenar

Under webbinariet höll internationella experter föredrag om vilken roll de små modulära reaktorerna kan ha i det framtida energisystemet och vilka de ekonomiska och tekniska fördelarna är med den här typen av mindre reaktorer.

– Modulära reaktorer kan fungera som en flexibel systemlösning för ett koldioxidfritt energisystem. De kan komplettera elproduktionen från intermittenta kraftkällor i och med att de är styrbara och modulära, säger Monika Adsten som är ansvarig för Energiforsks forskningsprogram kring kärnkraft. Internationellt finns också ett stort behov av att ersätta gamla kolkraftverk som ligger relativt nära bebyggelse, och här kommer flera modeller av SMR kunna vara ett alternativ.

 Utveckling av olika koncept med olika tekniker pågår framförallt i Nordamerika, Asien och Europa. Ett viktigt arbete som pågår parallellt med teknikutvecklingen är också att så långt som möjligt försöka ta fram en internationell standard för säkerhetskrav, för att sänka kostnaden för licensiering. Det pågår också utveckling för att hitta kostnadseffektiva tillverkningsmetoder. Med en mindre reaktor får man en lägre el/värme-produktion under reaktorns livslängd, därmed ökar vikten av att hålla kostnaderna nere.

– Nu ser vi verkligen en renässans för kärnkraften. Det närmaste fem åren kommer att bli väldigt spännande med el från SMR i Kina 2022, värme via SMR 2024 och avancerad SMR i Kanada 2026, säger Carl Berglöf, kärnkraftsexpert på Energiföretagen Sverige.

 För dig som missade webbinariet, finns möjlighet att se en inspelningar och de olika presentationerna här.

Nyheter