2021-02-23

Nytt stödsystem för solceller på villatak

I år ersätts det mycket efterfrågade solcellstödet med ett grönt avdrag. Det nya avdraget ger privatpersoner skattereduktion för material- och arbetskostnader. Amelia Oller Westerberg har undersökt hur kostnaderna fördelar sig vid installation av solceller på ett villatak.

För att främja förnybar teknik för elproduktion infördes ett investeringsstöd för solceller 2009. Stödet har varit mycket efterfrågat och budgeten har utökats flera gånger över åren. Under 2021 ersätts solcellstödet  av Skattereduktionen för grön teknik.  Solcellstödet gav rätten till en procentuell ersättning av den totala systemkostnaden, vilket gjorde att storleksordningen på de olika kostnaderna för en solcellsinstallation på en villa, inte spelade någon roll för stödnivån. Det nya gröna avdraget ger bara ersättning till en del av kostnaderna. Amelia Oller Westerberg på Bequerel Sweden såg därför ett värde i att undersöka hur kostnaderna för en typisk installation av solceller på ett villatak fördelar sig.

Kostnader för en solcellsinstallation på villatak
Amelia Oller Westerberg har undersökt hur de olika kostnaderna ser ut för en solcellsinstallation på ett typiskt villatak. Genom att samla in kostnadsuppgifter från etablerade leverantörer av solceller till den privata marknaden tillsammans med  kompletterande intervjuer med solcellsföretag har Amelia Oller Westerberg fått in ett underlag som visar vad det kan kosta att installera solceller:

– Eftersom villamarknaden expanderar i snabb takt och priserna succesivt går ner finns det ett stort intresse för en tidsenlig och samlad bild av kostnaderna, säger Amelia Oller Westerberg. Jag hoppas att det underlag som vi tagit fram i projektet kan underlätta övergången mellan de olika stödsystemen och bidra till ett bättre kunskapsläge om den svenska villamarknaden. Viktigt att nämna är också att rapporten avser leverantörernas kostnadsstruktur exklusive moms och vinstmarginaler.

Resultaten från projektet visar att den enskilt största kostnadsposten för en solcellsinstallation på en villa är den för installationsarbete. Den mest omfattande kostnaden för hårdvara är modulkostnaderna.  I en leverantörskostnadsstuktur för kostnader per kWp utgör hårdvarukostnader 60.5%, arbetskostnader 32.9% och övriga kostnader 6.6%. I faktiska kostnader motsvarar detta 7 082, 3 849 respektive 770 kr/kWp. Även en normerad leverantörskostnadsstruktur för ett 10 kWp stort system presenteras där totalkostnaden uppgår till 109 840 kronor.

Underlag 
Ett av målen med projektet är att ge Skatteverket och Energimyndigheten en bra uppfattning om hur kostnaden för ett villasystem i nuläget ser ut och hur de olika kostnadsposterna fördelar sig.  I slutet av januari presenterade Skatteverket ett beslut om att kostnader som ligger utanför de material- och arbetsrelaterade kostnaderna kan schabloniseras till 3% av totalkostnaden, alltså att ett grönt avdrag på 15 procent till villasystem kan ges på 97 procent av kostnaden vid totalentreprenad.

Bidrag efter typ av installation
Nivåerna för de nya gröna avdraget varierar efter vad det är villaägaren vill installera.

– Om en villaägare vill komplettera sitt hus med alla de tre åtgärderna; solcellsanläggning, lagring och laddinfrastruktur, vid ett och samma tillfälle är sannolikheten stor att taket på 50 000 kronor per år nås, säger Amelia Oller Westerberg. Det är lite synd eftersom det finns stora fördelar med att installera de här tre åtgärderna samtidigt. För att kunna nyttja skatteavdragen maximalt kan rotavdraget komma att tillämpas på solcellinstallationen, eftersom den ges 15 procent skattereduktion inom det gröna avdraget, medan det till lagring och laddpunkter ges 50 procent. Rotavdraget ger sen 30 procent skattereduktion på arbetskostnaden.

Fördelar
Det finns också fördelar med det nya stödet, berättar Amelia Oller Westerberg.

– I praktiken blir det ju lättare för den villaägare som vill investera i solceller. Som villaägare behöver du inte ansöka om stöd, eftersom det kommer att fungera på samma sätt som det rotavdrag du kan få göra för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll, ombyggnad eller tillbyggnad av din villa.

Ett av problemen med det gamla systemet har varit att det har funnits ett tak på hur mycket pengar som skulle kunna delas ut, budgeten har utökats flera gånger under de senaste åren till följd av ett så stort intresse för stödet. Ändå har inte alla som ansökt fått det, utan en kö har fått upprättas, berättar Amelia Oller Westerberg:

– Eftersom det nu handlar om ett skatteavdrag likt det för ROT, finns inget tak. Att göra en ansökan om investeringsstöd som privatperson kan ju också uppfattats som krånglig och omständligt. Nu blir det företag som ofta har den administrativa vanan av rotavdrag som gör rapporteringen till Skatteverket. Det positiva är att det kan leda till att det blir mindre administration för alla inblandade.

 

Läs rapporten Kostnadsstruktur för svenska villasystem, Energiforskrapport 2020-715

 

Nyheter