2019-12-11

Viktigt att få med elnäten i utvecklingen av eltransporter

Nyligen samlades branschaktörer och forskare på Energiforsk, för att diskutera hur en fossilfri transportsektor kommer att påverka elnäten.

Alla är överens om att fordonsflottan kommer att elektrifieras i hög grad. Däremot finns det osäkerheter kring vilka tekniker som kommer att få störst genomslag, hur behovet av laddning kommer att se ut och om resurstillgången för batterier och andra faktorer kan fördröja utvecklingen. De olika scenarierna som finns resulterar i skilda krav på de elnät som ska försörja elfordonen. En elväg kräver stora uttagspunkter och höga effekter dagtid, under en tid då övriga industrin redan belastar näten hårt. Hemmaladdning kräver kapacitet i var och varannan uttagspunkt i lokalnäten, men med större möjlighet att styra laddningen till tider då elnäten är som minst belastade.

Elnätsföretagen påverkas redan idag av begränsad nätkapacitet, och ser ett stort behov av att kunna planera utbyggnaden av sina nät enligt kompletta prognoser. De behöver veta var i näten som stora effektuttag för bussar, tung trafik, färjor och till och med flyg kommer att förläggas, hur pass utspridda laddningspunkterna kommer att bli och när de kommer att behövas.

– Det är viktigt att få med elnätsperspektivet eftersom det är via elnätet som drivmedlet i form av el kommer, menar Sanna Hagerud på Energiforsk.

Ur elnätssynpunkt diskuterades även standardisering av den brokiga elbilsbranschen, kommunikation kring räckvidd och faktiska laddningsbehov för privatpersoner och möjlighet till styrning av laddningen. Behovet av omvärldsanalys och bevakning av den internationella utvecklingen återkom i diskussionen eftersom det är viktigt att kunna identifiera megatrender och eventuella begränsningar av resurser.

 

 

Nyheter