2017-01-12

Hans Blix får pris under vår kärnkraftkonferens

Under den inledande middagen till Energiforsks konferens Nuclear Technology and Policy Developments den 24 januari kommer Hans Blix att tilldelas Sveriges Kärntekniska Sällskaps hederspris.

–Kom och träffa Hans Blix som under fem årtionden har utgjort en mycket viktig röst för att sprida kunskap om en fredlig användning av kärnteknologi och icke-spridning i debatter och möten både nationellt och internationellt, säger Calle Berglöf som är ordförande i Sveriges Kärntekniska Sällskap, SKS. Och missa inte att anmäla dig både till middag och seminarium! Vi förlänger anmälningstiden till måndagen den 16 januari för att ge fler möjlighet att delta.

Hans Blix får SKS hederspris för sina hängivna insatser och förespråkande av ett hållbart energisystem med kärnkraft som en avgörande del. Priset ges också för Hans Blixs långvariga och starka förmåga att leda International Atomic Energy Agency, IAEA under större delen av 1980 och 1990-talen.

Missa inte att anmäla dig till konferensen Nuclear Technology and Policy Developments som hålls den 25 januari och som i år fokuserar på de två områdena kärnkraftens politik och tekniska utveckling med fjärde generationens kärnkraft samt små- och medelstora reaktorkoncept.  

–Vi har bjudit in många intressanta och duktiga talare, säger Monika Adsten som ansvarar för konferensen. Bland annat kommer Agneta Rising från World Nuclear Association att ge en överblick av den internationella kärnkraftspolitiken och utvecklingen. Micael Hagman från svenska ambassaden i Kina berättar om kärnkraftsutvecklingen i Kina, både vad gäller nybyggnation i landet och export av modern kärnkraftsteknik. Fiona Rayment från National Nuclear Laboratory presenterar utvecklingen inom små- och medelstora reaktorer, ett koncept som får starkt stöd i Storbritannien. Janne Wallenius, VD på Blykalla och professor vid KTH presenterar det blykylda reaktorkoncept som nyligen har fått 150 miljoner i riskkapital för att vidareutveckla konceptet.

Senast på måndag den 16 januari behöver vi ha din anmälan för att kunna garantera en plats under middag och konferens. Mer information om konferensen finns på hemsidan.

Journalister med ett bekräftat uppdrag att rapportera är välkomna att delta på seminariet den 25 januari kostnadsfritt, kontakta Monika Adsten

Välkommen!

Nyheter