2019-12-09

Kraftvärmenyheter och framåtblick

Härom dagen höll Samverkansprogram bränslebaserad el- och värmeproduktion konferens som var både övergripande och gjorde djupdykningar i de nya resultaten. Under två dagar diskuterades också kraftvärmens framtid tillsammans med forskare och kollegor.

Det finns ett stort behov av att snabbt hitta lösningar för att nå de klimatpolitiska målen. Samtidigt går väldigt lite av offentliga forskningsmedel till energirelaterade frågor både globalt och nationellt.

–Innovationsindex för energisektorn är väldigt låg, vi ligger nästan sist, sa Energiforsks VD, Markus Wråke under konferensens första dag.

Forskning i samverkan mellan industri och akademi är en viktig del i att öka användningen av forskningen och därmed innovationstakten hos företagen. Samverkansprogram bränslebaserad el- och värmeproduktion, SEBRA, finansieras av kraftvärmebranschen i samverkan med Energimyndigheten.

Energimyndighetens Åsa Forsum beskrev myndighetens uppdrag att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. Åsa menade att myndigheten har en stor verktygslåda där forskningen är en av många olika delar.  

Kraftvärme en glömd resurs
Per-Anders Tauson, E.ON, underströk vikten av samverkan i en bransch med många mindre aktörer där alla behöver inkluderas för att det ska gå att växla upp innovationstakten. Kraftvärmebranschen har mycket att erbjuda energisystemet men är ofta en glömd resurs i energimixen där stärkta relationer och ökad dialog även lyftes av Per Kallner på Vattenfall.

Nya resultat
Under konferensens andra dag presenterades forskningsresultat som tagits fram i programmets projekt som rör bland annat systemutveckling, produktionsplanering, resurseffektivitet, beläggningar, skademekanismer och mycket presenteras.

Projektet Flexibla kraftvärmeverk för elsystem med volatila elpriser har drivits i två delar och handlar om frågor kring hur kraftvärmeverk kan arbeta med frekvensreglering.

–Svaret är att det är tekniskt möjligt för kraftvärmeverk att bidra, men ekonomiskt tveksamt. Det krävs ökade ekonomiska drivkrafter för att leverera energisystemtjänster, säger Veronika Olesen från Solvina. 

På Chalmers har forskarna samverkat inom teknik/process och systemnivå inom en andra del av projektet om flexibla kraftvärmeverk. De har bland annat studerat hur det blir med mer vind i elsystemet och hur det påverkar prisbilden för kraftvärme. Projektet har tagit fram en optimeringsmodellen som testar olika system.

–Resultaten visar att med lite flexibilitet i det termiska energisystemet så kan man utnyttja det i andra produkter och tjänster, säger Fredrik Normann på Chalmers energiteknik.

Mer information om Samverkansprogram bränslebaserad el- och värmeproduktion. 

Nyheter