2023-02-24

Energimyndigheten beviljar Energiforsks innovationskluster för gröna kolatomer

Energimyndigheten har beviljat Energiforsks projektansökan om att starta ett innovationskluster för utveckling av gröna kolatomer – något som skulle kunna ersätta fossilt kol. Projektet pågår till och med 2025 och syftet är att sammanföra relevanta aktörer för att skapa en resurseffektiv och cirkulär värdekedja av kolatomer.

– Världen står inför en stor utmaning att snabbt avsluta fossilberoendet. Genom att fasa ut fossila kolatomer och fasa in biogena kolatomer kan klimatkrisen mildras. Med vårt innovationskluster Gröna kolatomer vill vi ta fram och sprida ny kunskap som bidrar till ett robust och hållbart energisystem, säger Mikael Karlsson, ansvarig för Energiforsks innovationskluster Gröna kolatomer.

”Projektet visar på en god förståelse för frågeställningar för att skapa en resurseffektiv och cirkulär värdekedja av kolatomer av biogent ursprung för att lösa energi- och klimatutmaningarna” – så löd Energimyndighetens motivering till beviljandet av projektansökan. 

Innovationsklustret Gröna kolatomer kommer att sammanföra företag, forskare, organisationer och myndigheter från flera olika branscher. Verksamheten i klustret kommer att bestå av samverkan, kunskapsöverföring, nätverksbyggande och forskningsinitiering.

– Nu kan aktörer från hela värdekedjan bli medlemmar i klustret. De som är bekanta med vårt värmekluster kommer känna igen sig i upplägget; vi kommer bland annat anordna seminarier, konferenser, workshops, möten och utbildningar, något vi av erfarenhet vet är framgångsrikt för att driva innovation, säger Mikael Karlsson.

Gå med i Gröna kolatomer

Har du frågor, eller om du vill gå med i innovationsklustret Gröna kolatomer, kontakta Mikael Karlsson.

Nyheter