2023-11-15

Pumpkurs i Holland stärkte den nordiska kärnkraftskompetensen

Den 24–26 oktober anordnade Energiforsks program Vibrationer i kärnkraft en pumpkurs hos företaget Flowserve i holländska Etten-Leur. Totalt 15 medarbetare från svenska och finska kärnkraftverk deltog i kursen, där syftet var att öka kompetensen om vibrationsrelaterade störningar i pumpkretsar.

– Förutom en lärorik kurs har vi också fått möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter kraftverken emellan, säger Lena Skoglund från Ringhals som är med i styrgruppen för programmet Vibrationer i kärnkraft.

Producenter och konsultföretag inom kärnkraftsbranschen har identifierat ett behov av ökad kunskap gällande vibrationer i kärnkrafttekniska pumpsystem. Bakgrunden är pumparnas avgörande betydelse för funktion och säkerhet samt att vibrationer kan skapa störningar och uteblivna intäkter från elproduktionen.

Den 24–26 oktober anordnade därför Energiforsks program Vibrationer i kärnkraft en pumpkurs hos företaget Flowserve i holländska Etten-Leur. Flowserve är en av de största leverantörerna av bland annat pumpar och ventiler till kärnkraftsindustrin och under kursen delade de med sig av sina erfarenheter.

– Större delen av kursen hölls i lektionssal och vi hade en uppskattad "labb" i en av deras verkstäder, där flöde och sugtryck över en pump varierades för att framkalla kavitation (ångblåsor som bildas vid för lågt tryck och kollapsar vid ökat tryck, detta kan ge skador i pumpen). Då pumphuset var i plexiglas kunde hela kavitationsskedet följas och genom att använda ett stroboskop kunde man tydligt se när ångblåsorna började bildas vilket var mycket bra, säger Lena Skoglund.

Totalt deltog 15 personer från både svenska och finska kärnkraftverk.

– Jag uppskattar att vi fick möjligheten att via Energiforsk utforma en kurs som passade våra syften och hoppas fler kollegor får tillfälle att gå den, säger Lena Skoglund.

Om Energiforsks program Vibrationer i kärnkraft

I kärnkraftverk uppstår vibrationer som medför störningar och uteblivna intäkter från verksamheten. Men det saknas kunskap och kompetens inom vibrationsområdet hos tillverkare och konsultföretag. Forskningen inom programmet handlar till största delen om att göra utredningar och experiment med fokus på vibrationer i rör, dieselgeneratorer, turbiner och generatorer.

Resultat och ny kunskap från programmet används för att minska problem relaterat till vibrationer i generatorer och turbiner i kärnkraftverk. Kunskapen kommer också till nytta i kärnkraftverkens beslutsprocess i samband med investeringar.

Läs mer om programmet Vibrationer i kärnkraftverk.

Prenumerera på nyhetsbrevet från Vibrationer i kärnkraft och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här. Kommunikation och resultatspridning från forskningen sker på engelska.

Nyheter