2017-10-09

Rösta på våra betongforskare

En av våra duktiga forskare kan bli årets betongforskare 2017! Forskningen syftar till att öka säkerheten och minska produktionsbortfallet genom att utveckla och förvalta betongkonstruktioner inom vattenkraft och kärnkraft.

Tidskriften Betong har nominerat forskarna Mikael Oxfall från Vattenfall och Martin Rosenqvist från ÅF till utmärkelsen årets betongforskare. Du som vill uppmärksamma bra energiforskning kan från och med i dag rösta på Mikael eller Martin på www.betong.se! Omröstningen pågår till den 22 oktober och prisutdelningen sker på Betonggalan den 23 november i Stockholm.

Mikael har genom fältstudier och modellering studerat uttorkning av tjocka betongkonstruktioner. Hans resultat visar på att många av de vedertagna modellerna och tidigare antaganden för fuktnivåer i tjocka betongkonstruktioner måste revideras. Uttorkningen av betongen i reaktorinneslutningarna har inte alls skett i den hastighet man tidigare har trott. Resultaten är viktiga för kärnkraftverkens åldringshantering, särskilt vad gäller sannolikheten för höga fuktnivåer eller fritt vatten vid den ingjutna tätplåten i inneslutningen. Mer om Mikael Oxfalls forskning och resultat här!

Martin har studerat frostrelaterad nedbrytning av vattenkraftens betongkonstruktioner. Arbetet har utgått från observerade skador på ett antal svenska vattenkraftverk. Utöver försämrad beständighet kan betongens nedbrytning också påverka konstruktionens bärförmåga. Olika nedbrytningsförlopp har studerats både i fält och i laboratorium. Resultaten kan användas i åldringshanteringen av vattenkraftens betongkonstruktioner, dels vid planering av underhåll och dels vid förnyelse. Mer om resultaten från Martin Rosenqvists forskning här!

 

 

 

 

Nyheter