2024-06-20

Kunskap som främjar solel i Sverige

Solve är ett kompetenscentrum som stöds av Energimyndigheten. Centret bygger på samverkan mellan sex svenska universitet samt cirka 50 företag och organisationer. SOLVE är nu inne på sitt tredje år.

SOLVE arbetar med forskningsfrågor som syftar till en långsiktigt hållbar utveckling av solel i Sverige. Det krävs kompetens, och tillgång både till data och långsiktiga samarbeten mellan olika partners. SOLVE engagerar akademi, näringsliv, regioner och kommuner.

– SOLVE har nu börjat finna sin roll som en samlande kraft för solelforskning i Sverige, säger Marika Edoff som är centrumföreståndare för SOLVE.

En utmaning för denna typ av kompetenscentrum, men också en fantastisk möjlighet, är att skapa samarbeten mellan akademi, näringsliv och andra aktörer. Under 2023 genomfördes ett antal separata on-line-möten mellan företag och intresserade akademiska parter. Förutom konferenser två gånger årligen anordnar SOLVE webinarier, där vi bjuder in brett, alltså inte bara SOLVEs medlemmar. På webbinarierna lyfter vi aktuella frågar med koppling till SOLVEs sju teman. Nästa Tema-webbinarium äger rum den 30 augusti och handlar om solceller och stadsplanering.

SOLVE har också ett bra samarbete med flera aktörer vad det gäller examensarbeten. Den 17 juni hölls det första webbinariet på temat vårens examensarbeten:

– Vi fick en fantastiskt bra översikt över SOLVEs breda verksamhet. Många av examensarbetena har genomförts i samarbete mellan akademi och industriella parter med handledare från industrin och med vetenskaplig och metodgranskning från akademin säger Marika Edoff och avslutar:

– Har ni en idé eller frågeställning som ni tror skulle kunna passa för ett examensarbete, tveka inte att kontakta oss. Eftersom många utbildningsprogram planerar för examensarbeten på vårterminen under det sista året, så är bästa tiden för matchmaking mellan studenter och intressanta idéer för examensarbeten under tidsperioden september-oktober.

Läs mer om SOLVE

Nyheter