2019-02-01

Att lagra energi i salt

Styrgruppen för Energiforsks forskningsprogram Termiska energilager besökte i veckan SaltX demonstrationsaläggningar i Hägersten för att titta på testriggar och höra mer om teknologin. En av testriggarna ingår som en del i forskningsprogrammet.

Utvecklingen av termiska lager går fort. Framförallt tekniken att lagra energi i kemiska reaktioner eller i fasomvandlingar är det som utvecklas snabbast. Företaget SaltX utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi som utgår från olika salter.

Demoanläggningen består av en absorptionskylmaskin med integrerad energilagring. Innovationen är det patenterade köldmediet. Eftersom köldmediet inte kristalliserar på samma sätt som konventionella köldmedier kan det också användas som energilager.

Tekniken är inte speciellt komplicerad, berättar Joel Martinsson, som är projektledare.

– Man kan använda en relativt billig plattvärmeväxlare och sedan behövs det rostfritt stål i konstruktionen, men annars inga dyra material.  Det gör att investeringskostnaden kan bli förhållandevis låg.

Fördelen med den nya tekniken är att den ska kunna användas exempelvis för distribuerad fjärrkylaproduktion med fjärrvärme, även vid relativt låg fjärrvärmetemperatur, och för lagring av energi. Med hjälp av möjligheten att lagra energi kan behov och produktion delvis frikopplas. Med lagring går det att minska effektbehovet och att sänka både driftskostnader och investeringskostnader för produktion och distribution. Samtidigt minskar belastningen på miljön.

Möjligheterna med energilagring, och då specifikt termisk lagring, är oerhört viktig för det förnybara energisystemet. Den här lösningen är intressant och för oss i styrgruppen var det spännande att se testriggen i praktiken och få se de första testresultaten,säger Fredrik Martinsson, ansvarig för forskningsprogrammet Termiska energilager på Energiforsk.

Forskningsprojektet genomförs av innovationsbolaget SaltX Technology med stöd av Alfa Laval. Projektet delfinansieras av Energiforsk och de företag som är med i programmet Termiska energilager

 

Nyheter