2022-04-05

Urban Selin ny ordförande i SEK

SEK Svensk Elstandard ansvarar för standardiseringen inom det elektrotekniska området i Sverige. Ny ordförande i styrgruppen för Energiforsks grupp inom SEK är Urban Selin på Svenska kraftnät.

Energiforsk samordnar elkraftbranschens engagemang kring standardisering inom SEK och International Electrotechnical Commission,  IEC. Elektroteknisk standardisering är traditionellt ett område som karaktäriseras av stor internationell samverkan och ett nära samarbete mellan myndigheter, tillverkande parter inom kraftindustrin och användare från elnätsbolag.

Många företag väljer att medverka i framtagning och etablering av standarder eftersom det är ett bra sätt att försäkra sig om användbarhet och långsiktighet i de investeringar som görs och en garanti för en fri konkurrens mellan olika leverantörer.

Urban Selin har arbetat med standarder inom SEK under året som gått och ser fram emot att djupdyka i flera av de aktuella frågorna. Det finns en hel del nya standarder som måste till, menar Urban Selin:

– Det är mycket som pågår inom SEK just nu. Industrin blir alltmer elektrifierad och här finns det mycket att göra kring standarder. Andra intressanta områden att ta tag i är havsbaserad vind och utbyggnaden av stamnätet. 

Urban Selin, SvK

Ordförandeskapet i SEK alterneras mellan medlemmarna och nu är det alltså Svenska kraftnät och Urban Selins tur. Under sitt ordförandeskap vill Urban bland annat forkusera på frågor som medlemmar i SEK lyft fram i en enkät. 

– Jag tror det finns flera insikter bland enkäterna som kan förbättra och underlätta arbetet med att uppdatera och ta fram nya standarder.

Det är en utmaning att jobba med standarder, menar Urban Selin:

– Det är många olika intressenter från olika verksamheter. Det är inte helt lätt att koppla ihop både leverantörer och slutkunder som kanske har olika målbilder om vad standarden ska leda fram till. Att jobba med standarder är viktigt och det är helt klart mer komplicerat än man kan tro!

Nyheter