2020-11-23

Mognadsmatriser för att utvärdera dammsäkerhetsprogram

Energiforsk har under flera år varit med i ett utvecklingsprojekt med fokus på mognadsmatriser som används för att utvärdera och bedöma hur väl ett dammsäkerhetsprogram fungerar.

Projektet ingår i Dam Safety Interest Group som drivs av det kanadensiska företaget CEATI. För ett år sen arrangerade Energiforsks Dammsäkerhetsprogram en workshop om hur man använder mognadsmatriser för att utvärdera ett dammsäkerhetsprogram. Matriserna kommer från det kanadensiska utvecklingsprojektet där 12 matriser har tagits fram för att belysa dammsäkerheten i flera olika perspektiv.  

Stort intresse
Sedan matriserna publicerades förra året har intresset varit mycket stort.

–Genom att använda matriserna kan de olika beståndsdelarna i ett dammsäkerhetsprogram utvärderas och ägaren kan få en ögonblicksbild av statusen på programmet, säger Anders Isander som är vice ordförande i dammsäkerhetsprogrammet. Han fortsätter:

–Dessutom kan matriserna användas i kommunikativt för att beskriva dammsäkerhetsarbetet oavsett om det är för en bredare målgrupp eller för specifika grupper som en ledningsgrupp exempelvis.

Det var också Anders Isander, till vardags ansvarig för dammsäkerheten på Uniper, som tog initiativ till den uppskattade workshopen. Den lockade både representanter från dammägare med ansvarar för dammsäkerhetsarbete och de konsulter som utvärderar och reviderar vattenkraftens dammanläggningar.

Tillgång till matriserna
Alla dammägare som är uppdragsgivare till Energiforsks dammsäkerhetsprogram kan utan kostnad hämta mognadsmatriserna hos CEATI, genom att kontakta Carolina Holmberg för inloggningsuppgifter. Välkommen också om du vill veta mer om utvecklingsprogrammet Dammsäkerhet och hur ditt företag kommer med i programmet.

Nyheter