2018-09-24

Framtidens lager för värme och kyla

Termiska energilager kommer att spela en stor roll i många fjärrvärmesystem fram över. Energiforsks workshop ”Borrhålslager för morgondagens fjärrvärme” drog ett hundratal deltagare från olika delar av världen.

– Jag är överväldigad över det stora intresset och att så många internationella deltagare är här, säger Fredrik Martinsson, ansvarig för programmet Termiska Energilager på Energiforsk. Det visar att det finns ett internationellt behov av den här tekniken. Sverige är ett litet land och för oss kommer det vara viktigt att vi kan jobba ihop med andra länder som också jobbar med frågan.

 RockStore är ett norskt projekt som finansieras av Norges forskningsråd. Projektet utvecklar metoder för långtidsövervakning och arbetar med förbättrad design av borrhål. Randi Kalskin Ramstad från NTNU och Kirsti Midttømme NORCE Norwegian Research Centre AS, är projektledare för projektet.

– Vi ser många fördelar med att samarbeta med Sverige i det här projektet. Vi har liknande berggrund, samma klimat och likande levnadsstandard. Vi har utvecklat vår teknik via vår offshore industri och ni i Sverige bland annat via gruvindustrin. Det gör att vi delvis har gemensamma erfarenheter som kan leda till en snabb utveckling av tekniken. En av de viktigaste frågorna just nu är att få ned investeringskostnaderna, så att fler vågar satsa på ny och innovativ lagringsteknik, säger Kirsti Midttømme.

Utvecklingen av verktyg för design och driftoptimering av högtemperatur-borrhålslager, HT-BTES, presenterades och flera pilotprojekt, bland annat ny design av trycksatta borrhål och ny ”hybrid-design” av HT-BTES. Presentationerna från workshopen kan laddas ned här. 

Bilden: Kirsti Midttømme NORCE Norwegian Research Centre AS och Randi Kalskin Ramstad från NTNU och Jasmin Raymond, professor vid University de Recherche, Canada, diskuterar morgondagens fjärrvärme.

Nyheter