2018-08-16

Spännande vecka med Gasakademin

Sommarskolan Gasakademin, som pågår den här veckan, arrangeras i år på idylliska Ängavallen i sydvästra Skåne. Utbildningen har lockat tretton doktorander och unga professionella inom gasbranschen i Sverige och Danmark.

Tanken med Gasakademin är att bredda studenternas förståelse för olika delar av forskningen inom energigaser och ge deltagarna nya influenser till sin egen forskning och en möjlighet att utöka sitt kontaktnät i branschen.

Gasakademin samlar deltagare från norden i början av sin gaskarriär. De är både doktorander från akademin och industriverksamma ingenjörer men alla med sina specialkunskaper inom gasområdet.

–Vår akademi ger de som deltar en bred överblick av gasens alla tillämpningar, system och effekter vilket bidrar till en mer komplett förståelse av området. Sommarskolan är en intensiv tillställning och under veckan etableras starka nätverk mellan deltagarna och med föredragshållare och värdarna för studiebesöken, säger Anton Fagerström Energiforsk som är ansvarig för kursen.

Upplägget för sommarskolan bygger till stor del på olika föreläsningar av representanter för forskning och näringsliv. En av dagarna är vikt för studiebesök, som i år delades av två företag i Köpenhamn och tre i Helsingborg. De här besöken ger studenterna möjlighet att bekanta sig med  olika företag och se fler aspekter av vad branschen i verkligheten. Ett spännande studiebesök gjordes exempelvis på Electrochaea i Köpenhamn där de med hjälp av mikroorganismer använder koldioxid och el för att tillverka naturgas.

Utöver föreläsningar och studiebesök, är sociala aktiviteter och teambuilding viktiga komponenter för en framgångsrik vecka i Gasakademin som också ger studenterna högskolepoäng i samverkan med Danmarks tekniska universitet DTU.

Nyheter