2015-11-18

Grön gas fixar energisystemets effektutmaning

När kärnkraften fasas ut och sol och vind kommer in behövs helt nya lösningar för att balansera produktion och efterfrågan av energi. En ny studie visar nu att grön gas har stor potential att bidra till detta, men också andra viktiga tjänster som det framtida energisystemet så väl behöver.

Sverige ska vara ett klimatneutralt samhälle år 2050 - samtidigt som kärnkraften ska avvecklas och primärt ersattas av förnybar energi från väderberoende kraftkällor som vind, sol och vågkraft. Väderberoendet innebär att vår möjlighet att styra produktionen är begränsade. Människors energikonsumtion styrs av andra faktorer och därför måste energisystemet balanseras.

 Det råder inte brist på förnybar energi, utan utmaningen är att finna lösningar för att lagra och effektivt balansera systemet. Ju mer väderberoende energisystem vi har, desto större utmaning.

 – Ska vi klara av att ställa om till mer förnybart måste vi samtidigt på ett bättre sätt ta tillvara de möjligheter som gasen kan erbjuda, säger Martin Ragnar, forskningschef på Energiforsk.

 En ny rapport ”Gasens roll i det framtida energisystemet” som ges ut av Energiforsk konstaterar att gas erbjuder många attraktiva så kallade systemtjänster, det vill säga tjänster som systemet kan erbjuda förutom att leverera energi. En av de viktigaste är att snabbt kunna öka eller minska elproduktionen i en turbin eller motor. Den förmågan är viktigare ju mer väderberoende energisystemet är. Lagring av energi i en kemiskt bunden form – det vill säga gas - är en annan viktig systemtjänst hos gasen.

 Idag utgör naturgas tre procent av energiförsörjningen i Sverige. En tiondel är grön gas, men potentialstudier pekar på att den inhemska produktionen skulle kunna öka cirka 30 gånger till år 2050 via till exempel rötning av avfall och förgasning av restprodukter från skogsbruket. Gasen kan spela en viktig roll såväl i kraftsystemet som för en fossilfri transportsektor.

Ladda ner Energiforskrapporten 2015:183 Gasens roll i det framtida energisystemet

Nyheter