2024-04-03

Så var workshoppen: Utmaningar och möjligheter med laststyrning

Lastreducering anses vara en attraktiv metod för att öka effektiviteten av energiproduktionsanläggningarna. Trots tekniska framsteg kvarstår utmaningar kring att påverka effekten utan att kompromissa inomhusklimatet. Den 3 april ordnade Energiforsks Värmekluster en workshop på temat.

Workshopen leddes av Dr. Quirin Hamp, som är FoU-manager på Stockholm Exergi. Workshoppen var en uppföljning på ett webbinarium den 27 februari på samma tema. Läs mer om workshoppen här

– Förhoppningen är att ett branschgemensamt forskningsprojekt kan initieras med utgångspunkt av resultaten på denna workshop. Trots tekniska framsteg kvarstår utmaningar kring att påverka effekten utan att kompromissa inomhusklimatet. Forskning visar också att termisk komfort inte är en jämn temperatur, utan måste beakta ur en holistisk upplevelse, säger Mikael Karlsson på Energiforsk. 

Med utgångspunkt från ett antal hypotetiska affärsmodeller eller produkter diskuterade deltagarna för- och nackdelar med de olika koncepten. Några av de frågeställningar som diskuterades var bland annat: 

  1. Hur kan man belöna privatpersoner för deras bidrag till optimering av energiproduktionen? Bedömning av olika metoder/varianter
  2. Hur bör energiföretag kommunicera med privatpersoner om efterfrågeflexibilitet? Bedömning av olika metoder/varianter
  3. Hur skapar man incitament för privatpersoner att effektivisera sin energianvändning?

Är du intresserad av att delta i ett branschgemensamt forskningsprojekt på temat? kontakta Mikael Karlsson

Nyheter