Den här konferensen är avslutad
3 april, Stockholm

Workshop: Utmaningar och möjligheter med laststyrning

Välkommen till en workshop där ett antal kritiska frågeställningar kring laststyrning och optimering av energiproduktion kommer att adresseras av Dr. Quirin Hamp, FoU manager på Stockholm Exergi.

Personer som jobbar på FoU-avdelningar på energiföretag välkomnas att delta i denna workshop för att ta del av, och utbyta erfarenheter om de frågeställningar som Dr. Quirin Hamp har identifierat som kritiska för att öka effektiviteten av energiproduktionsanläggningarna genom lastreducering:

  1. Hur kan man belöna privatpersoner för deras bidrag till optimering av energiproduktionen? Bedömning av olika metoder/varianter
  2. Hur bör energiföretag kommunicera med privatpersoner om efterfrågeflexibilitet? Bedömning av olika metoder/varianter
  3. Hur skapar man incitament för privatpersoner att effektivisera sin energianvändning?
  4. Hur bör energiföretagens ekonomiska oro hanteras för att öka privatpersoners vilja att effektivisera sin energianvändning?
  5. Vilka metoder för värdering av förmågan att styra effektuttag för optimerad energi-produktion behövs? 

Under workshoppen kommer det också att diskuteras hur ett branschgemensamt projekt kring dessa frågor kan utformas. Träffen inleds med en gemensam lunch på Energiforsks kontor. 

Många i fjärrvärmebranschen anser att lastreducering är en attraktiv metod för att öka effektiviteten av energiproduktionsanläggningarna. Trots tekniska framsteg kvarstår utmaningar kring att påverka effekten utan att kompromissa inomhusklimatet. Forskning visar också att termisk komfort inte är en jämn temperatur, utan måste beakta ur en holistisk upplevelse. Den här workshoppen är en uppföljning på ett webbinarium på samma tema som gavs av Dr. Quirin Hamp tidigare i mars.